Архів для Травень, 2012

“Школа ввічливості” йде в гості до школярів

“Школа ввічливості” – ідея викладача ресторан­ного сервісу Новороздільського професійного лі­цею Г. Богомолової – роз­почала свою діяльність. Ця “школа” не має ні по­стійних класів чи учнів – завітати може до будь-кого і будь-коли. Один з її уроків нещодав но відбувся у 6 класі Новороздільської ЗШ №2 (кла­сний керівник М.Б. Гикавець).  Учні-другокурсники профліцею, май­бутні офіціанти-бармени, провели урок сервірування столу,  детально продемонстру­вали етикет поведінки за столом і організували школярам майстер-клас по складанню серветок. Найсміливіші школярі вмощувалися за перетво­рену стараннями ліцеїстів “казкову” парту і повторю­вали щойно почуті прави­ла етикету   – така легка, як здається на перший по­гляд, наука не так просто і дається.

Проте саме етикет і пра­вила поведі­нки за сто­лом вкрай необхідні кожній людині, ким би і у якій сфері вона не пра­цювала. Уро­ки “Школи ввічливості” ці­каві будуть школярам будь-якого віку, як зреш­тою і вчителям. Але усім ві­домо – етикет слід вивча­ти змалечку – це перший крок до виховання культу­ри людської поведінки, ввічливості спілкування, які вкрай необхідні нашо­му суспільству. І тут у при­годі вам стане “Школа вві­чливості” Г. Богомолової – запрошуйте!

Віра ВЛАСЮК («Вісник Розділля», №18 (871) 18 травня 2012 року)